Lexicons

View all entries

Lexicon ↑LanguageAuthor#entries
view entriesPMP Ross 2006Proto-Malayo-PolynesianMalcolm Ross55
view entriesPMP Blust 1999Proto-Malayo-PolynesianRobert Blust273
view entriesPMP addendumProto-Malayo-Polynesian4
3 lexicons