Lexicons

View all entries

Lexicon ↓LanguageAuthor#entries
view entriesPEMP Blust 1978Proto-Eastern Malayo-PolynesianRobert Blust51
1 lexicons