Moor dictionary

Form ↓GlossesPOSLinks

go up / naik

vi
-'a

1sg

pron.inal
-a

2sg / kau

obj
á-

2sg / kau

subj
a'à

roast / asar

vt
à'a

liver / hati

n
aagwó

2sg.Poss

pron.poss
aagwó

friend / teman

n.voc
a'ána

pearl / mutiara

n
a anià

imitate / tiru

vt
a'anó

say / bilang

vi
a'ára

smoking platform / para-para

n
a'ára inèijo

damselfish sp. / sejenis ikan

n
a'arenà

teach / ajar

vt
a'arionî

weak / lemah

adj
aarú

1du.in / kita dua

pron.arg
a'avé

say / bilang

vi
abá

older sibling / kakak

n
áe

oh / oh

interj
áena

sand / pasir

n
agé

surprise / kaget

interj
ágwa

2sg / kau

pron.arg
agwarà

dry in sun / berjemur

vt
agwára

(place) / (tempat)

n.prop
agwàra'a

crow / burung gagak

n
agwatì

separate / pisahkan

vt
agweà

dance around / dansa putar

vi
agwé'a

be missed / tidak kena

vi
agwenî

buy / beli

vt
agwi'orì

break / patah

vt
agwogwà

screech / berteriak

vi
agwogwáha

fly sp. / lalat biru

n
áha

ashes / abu

n
ahahâ

surprised / kaget / genit

adj
ahahorî

let loose / terlepas

adj
ahahúta

taken apart / terbongkar

adj
ahé

try / coba

vi
ahê

Ahe / Ahe

n.prop
ahe'á

crooked / miring

vi
ahéa

lie / tipu / bohong

vi
ahearî

lie to / tipu / bohong

vt
ahî

read / baca

vt
ahìra

knocked over / tampias

adj
ahó

clear / terang

adj
ahonî

be first / duluan

vr
'ahòri

become pulled out / tercabut

vi
'ahori'á

rise / timbul

vi
ahòtam

saltwater shrimp / udang laut/batu

n
ahòtam vá'emó

shrimp sp. / udang batu

n
ahùjo

new / baru

adj
ahumî

heat leaves / kasi panas daun

vt
'ahurì

hug / peluk

vt
ahùtama

boil / bisul

n
ahutì

take apart / bongkar

vt
a'ì

bite / gigit

vt
ái'a

canoe worm / tambelo

n
aijá

then / baru

part
aikòri

massoi tree / pohon masoi

n
aimá'a

flower sp. / bunga bakum

n
aimboropúa

fruit sp. / jambu besar

n
aimúa

fruit sp. / jambu kecil

n
ainû

full / penuh

adj
a'íra

gurney / para-para

n
áiré

so that / supaya

part
airî

sew / jahit

vt
áisé

then / baru

part
áita

tongs / gata api

n
aitî

grasp / jepit

vt
áivé

yes / iyo

interj
àju

shoulder / bahu

n.inal
ajúra

cooking oil / minyak goreng

n
ajuréi

(place) / (tempat)

n.prop
akakó'a

order / pesan

vi
'áma

come up / naik datang

vi
áma

1pl.ex / kami

pron.arg
áma

sea urchin sp. / duri babi

n
amaitî

pinch / cubit

vt
amanggí

seeking attention / cakadidi / genit

adj
amatà

squeeze / peras

vt
amatarî

clear / bersihkan

vt
amatitî

clean / bersih

adj
ambá'a

sea urchin sp. / duri babi

n
ambònama

spinecheek sp. / sejenis ikan karang

n
ambùvuna

rabbitfish sp. / samandar karang

n
amí'a

shellfish sp. / sejenis bia garu

n
amí'a jóata

shellfish sp. / sejenis bia garu

n
àmina

pregnant / hamil

vi
amó'a

sandfly / agas

n
amói

aunt / tante

n
amù

2pl / kamu / kalian

pron.arg
amuà

hide / sembunyi

vt
amùna'a

fight / bakalai / berkelahi

vi
amuré

Kamurei / Kamurei

n.prop
ána

board / papan

n
anaharî

send / kirim

vt
anai'ì

praise / puji

vt
anainá

insect sp. / sejenis binatang

n
'anáma

anchor / berlabuh

vi
anambó

squash / labu

n
'anamî

grow / tanam

vt
1680 lexical entries found
  1. Pageof 17
  2. Results per page: