Lexicons

View all entries

Lexicon ↑LanguageAuthor#entries
view entriesMisool ACDMaˈyaRobert Blust1
view entriesMa'ya Salawati wordlistMaˈyaBert Remijsen237
view entriesMa'ya Misool wordlistMaˈyaBert Remijsen183
3 lexicons